INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:03-08

Krystyna Bojarczuk, Krystyna Szczygieł

Effect of aluminium and copper on the development of birch (Betula pendula Roth.) cultured in vitro and in vivo

Dendrobiology
2004, vol. 51: 03-08 Full text (pdf)   

Abstract: Adventitious bud cultures were established by using buds of a selected birch clone (Betula pendula Roth.) resistant to industrial pollution. The Murashige and Skoog medium (1/2 and 1/4 MS) was used for multiplication and rooting of shoots. Aluminium was added to the medium, in the form of aluminium sulphate (50–100 mg Al dm–3), and birch culture was continued in vitro for over 12 months. The shoots developed on media with aluminium (Al+) proved to be more tolerant to aluminium and copper (added to the medium as nitrates or sulphates, at a concentration of 0.05–2.0 mM) during multiplication and rooting than those developed on media without aluminium (Al–). Rooted birch microcuttings obtained from cultures on media with aluminium (Al+) grew better in the soil from an unpolluted area (Zwierzyniec, Z) and from an area polluted by a phosphate fertilise factory (Luboń, L) than those from media without aluminium (Al–). 

Additional key words: soil pollution, toxic metals

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN