INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:19-24

Maciej Filipiak, Władysłw Barzdajn

Assessment of the natural resources of European silver fir (Abies alba Mill.) in the Polish Sudety Mts.

Dendrobiology
2004, vol. 51: 19-24 Full text (pdf)

Abstract: Data from floristic publications, forest management records, comprehensive questionnaires and original field research were used to assess the silver fir resources in the Sudety Mts. Fir trees older than 50 years were recorded in over 2000 localities but the mean number of individuals per locality was only about 15. The generally low number of fir trees and their considerable dispersion are the major causes of the poor reproduction of the studied species in the Sudety Mts. In that region, silver fir should receive special treatment and, if possible, excluded from logging plans. Current and projected activities concerned with fir protection are described briefly.

Additional key words: number of localities, number of trees, distribution, restitution, protection strategy

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN