INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:43-51

Katarzyna Marcysiak

Interpopulational variability of Pinus uncinata Ramond ex DC. in Lam. & DC.(Pinaceae) cone characters

Dendrobiology 2004, vol. 51: 43-51 Full text (pdf)  

Abstract: Abstract: The characteristic of Pinus uncinata on the basis of biometrical analyses of 16 cone features was done. The research was based on 8 samples representing 6 populations, consisting of 50 cones each, collected in the Pyrenees, within the natural range of the species. All the investigated cone features were moderately differentiated, with the variation coefficient ranging from 8 to 30%. The particular populations differ significantly from each other statistically according to several features examined. The samples collected in the same population also vary significantly. The differences between populations, however, do not enable their division into groups, which supports their origination from the same Pleistocene refugia.


Additional key words: plant variation, biogeography, plant taxonomy, numerical taxonomy

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN