INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:59-65

Anna Ponikierska, Wanda Gugnacka-Fiedor, Marcin Piwczyński

Morphological characteristics of Vaccinium ×intermedium Ruthe

Dendrobiology 2004, vol. 51: 59-65 Full text (pdf)

 

Abstract: Vaccinium ×intermedium Ruthe, the hybrid of V. myrtillus and V. vitis-idaea, by contrast with the parental species is very rare plant and has a discontinuous geographical range in north-western Europe. This paper describes the morphology of V. ×intermedium from Polish populations occurring in part of Pomeranian Lakeland in comparison with both parent species. The results presented here confirm the suggestions of earlier research that V. ×intermedium displays intermediate characteristics of leaf and floral morphology concordant with hybrid status. Also, is discussed the problem of the isolating mechanisms between parent species and hybrid's ecology.

Additional key words: hybrid bilberry, hybridisation, morphology of leaves and flowers, taxonomical status, Poland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN