INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

52:17-21

Maciej Filipiak, Anna Dolatowska, Marek Kmiecik, Zenon Pilarek

European ash in the Bardzkie Mountains – species characterization based on forest documentation

Dendrobiology 2004, vol. 52: 17-21 Full text (pdf)

 

Abstract: On the basis of forest taxation data the presence of European ash in the Bardzkie Mountains area (central part of the Sudety Mountains) was analysed. This included the reckoning of the number of sites and the area covered by ash in various forest habitat types, age classes, altitude zones and on variously slanted and exposed mountain sides. The decline in the number of ashes in younger age classes and complete absence of trees older than 140 years have been noted. In the Bardzkie Mountains ash is the main species forming the forest on mountain riparian forest stands (a 43% participation in the area of forest of this type). Considering the number of specimens most ashes are scattered in mountain broadleaved forest. To the altitude of 650 m ash’ participation in the forest stand composition is stable (30% of analysed locations), but it occupies only 2.6% of total forest area.

Additional key words: ecology, Fraxinus excelsior, Sudety Mountains.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN