INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

53:63-69

Andriy Yena, Alexander Yena, Vassily Yena

Stankiewicz pine” in Crimea: some new taxonomical, chorological and paleo-landscape considerations

Dendrobiology 2005, vol. 53: 63-69 Full text (pdf)

 

Abstract: The Crimean taxon at issue has long been known as Stankiewicz pine with continuing discussion around its taxonomical rank and origin. In 1995, the authors discovered the new isolated population of the taxon on Papayakaya Mt. in Crimean Sub-Mediterranean. Due to hypothetical paleogeographic reconstruction ofPleistocene coastal landscapes here, together with some newest taxonomical data, authors reinforce the notion of relict and infraspecific status of the taxon that should be related to Pinus brutia var. pityusa. 

Additional key words: Pinus brutia, relict, Pleistocene, Crimean Sub-Mediterranean.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN