INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

53:57-62

Magdalena Wasielewska, Magdalena Klemm, Jarosław Burczyk

Genetic diversity and mating system of Scots pine plus trees

Dendrobiology 2005, vol. 53: 57-62 Full text (pdf)

 

Abstract: We have investigated genetic diversity and the mating system of Scots pine plus trees from the Tuchola Forests – Poland, using allozymes as genetic markers. The studied plus trees possess high genetic diversity (expected heterozygosity He = 0.427) and low inbreeding (Wright’s index F = –0.028), which is comparable to Scots pine trees observed in other studies in natural populations and seed orchards. The mating system analyses revealed that almost all offspring produced by the plus trees were due to outcrossing (tm = 0.983), with no apparent bi-parental inbreeding. The estimate of correlation of paternity indicated that each of mother trees is pollinated on average by a relatively large number of effective males (Nep = 30.3). The observed genetic diversity and mating system patterns indicate that the seeds produced by the studied plus trees possess high genetic variation needed in reforestation processes.

 

 

Additional key words: Pinus sylvestris, plus trees, genetic diversity, mating system

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN