INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

53:03-10

Leszek Bednorz, Agnieszka Urbaniak

Phenology of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poznań and Wielkopolski National Park

Dendrobiology 2005, vol. 53: 3-10 Full text (pdf)

 

Abstract: In this paper the results of the 3-year observations (2001–2003) of seasonal rhythm of S. torminalis trees growing in Poznań in Dendrological Garden of Agricultural University and in forests of Wielkopolski National Park are presented. The observations included the course of leaf development, leaf coloration and leaf fall as well as flowering, fruit ripening and fall. Sixteen phenophases were taken into account. The differences in timing and duration of S. torminalis phenophases from year to year, between two sites and among trees within the same site are pointed out and discussed.

Additional key words: seasonal rhythm, climate factors, trees, Rosaceae

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN