INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:11-17

Anna Cedro, Grzegorz Nowak

Effects of climatic conditions on annual tree ring growth of the Platanus × hispanica Acerifolia’ under urban conditions of Szczecin

Dendrobiology 2006, vol. 55: 11-17 Full text (pdf)

 

Abstract: Szczecin harbours Poland’s largest London plane tree population. The London plane trees growing in Szczecin’s Żeromski Park were subjected to dendroclimatological research (analyses of signature years and response function). The study was based on a composite site chronology, signed ZER, spanning 105 years (1900–2004); the mean annual tree ring growth was 2.59 mm. Precipitation, particularly that in late winter- early spring and in the summer months was found to be a factor decisive for the tree’s cambial activity. A high sum of precipitation during the periods mentioned induced positive growth responses in the trees. Thermal conditions during the growth period proved to be another factor controlling the annual tree ring growth, as shown by linear relationships. The tree ring growth-climate relationships in the population under study as well as the between-parks differences in the London plane tree response can be explained by differences in habitat conditions. The trees under study grow in the vicinity of a busy, frequently repaired street and are surrounded by pavement and/or hardened road surface, which greatly limits the infiltration of moisture supplied by precipitation.

Additional key words: tree ring width, signature years analysis, response function analysis, meteorological conditions

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN