INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:03-09

Leszek Bednorz, Ryszard Walkowiak, Irmina Maciejewska-Rutkowska, Krzysztof Moliński

Seed variability of the Polish species of the genus Sorbus (Rosaceae)

Dendrobiology 2006, vol. 55: 3-9 Full text (pdf)

 

Abstract: This paper presents the results of the study on morphological differentiation of seeds of five Polish species of the genus Sorbus L. (S. aria (L.) Crantz, S. aucuparia L. Emend. Hedl., S. chamaemespilus (L.) Crantz, S. intermedia (Ehrh.) Pers. and S. torminalis (L.) Crantz). The biometric data of 1980 seeds were subjected to multivariate statistical analysis in attempt to define intraspecific variation and to find differences between studied taxa. Most of the seed traits are significantly correlated and are characterised by moderate level of variation. Seeds of S. aucuparia (both subspecies) are the least variable while seeds of S. torminalis and S. intermedia the most. On the basis of size and shape traits of Sorbus seeds only seeds of S. aucuparia can be definitely distinguished from the others.

Additional key words: plant variation, plant taxonomy, statistical analysis, biometrics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN