INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

57:61-71

Henna Pihlajaniemi, Mirja Siuruainen, Pasi Rautio, Kari Laine, Sirkka-Liisa Peteri, Satu Huttunen

Successful growth of micropropagated ornamental tree forms in northern Finland

Dendrobiology 2007, vol. 57: 61-71 Full text (pdf)


Abstract: Micropropagated trees, Alnus incana f. laciniata, Betula pendula f. crispa, Betula pubescens f. rubra, Populus tremula Erecta’ and Prunus maackii, were studied in a selection experiment at four different study sites in northern Finland. The aim of the field experiment was to identify hardy and valuable special tree forms for northern landscaping based on tree phenology and success. All the trees studied revealed some good characteristics and have potential in northern horticulture. B. pubescens f. rubra (red-leaved downy birch) is especially noted for its excellent winter hardiness and showy appearance at every study site. It is a valuable addition to the tree selection for use in northern landscaping.

Additional key words: hardiness, cultivation success, landscaping in northern areas

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN