INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

57:35-48

Roman Rożkowski, Władysław Chałupka, Andrzej Misiorny, Maciej Giertych

Early evaluation of open pollinated offspring from Polish seedling seed orchards of Pinus sylvestris L.

 
Dendrobiology 2007, vol. 57: 35-48 Full text (pdf)

 

Abstract: Field trials with open-pollinated progeny of Scots pine were established in 2004 at five climatically different sites of the Polish lowlands. This long-term experiment was aimed to compare the genetic variation and genetic value of the offspring of twenty two seedling seed orchards and two second-generation seed orchard with the offspring of the local so-called economic seed stands, which are the main source of seeds for artificial regeneration of Scots pine in Poland. The early evaluation of quantitative traits of cones, seeds and 1-year-old seedlings attests to remarkable variation between the studied populations. Significant linear correlatios were found between some of the studied traits.

Additional key words: Scots pine, open-pollinated progeny, quantitative traits, genetic variation, genetic value.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN