INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

57:03-14

Leszek Bednorz

Morphological variability of fruits and seeds of Sorbus torminalis in Poland

Dendrobiology 2007, vol. 57: 3-14 Full text (pdf)


Abstract: The results of the study on morphological variation of fruits and seeds of a rare forest tree species Sorbus torminalis (L.) Crantz in Poland are presented and discussed. The ripe fruits were collected from 13 localities widespread within the range of the species. Fruits and seeds were measured according to 13 morphological traits. The biometric data were subjected to multivariate statistical analysis in attempt to define intra and inter populational variation. Most of the fruit and seed traits are significantly correlated and are characterized by moderate level of variation. Traits describing size and shape are higher variable in seeds than in fruits. High level of variation within examined populations was ascertained. The average among population component of variation was only 23.99%. Though the differences between sampled populations are significant, almost no geographical pattern of this differentiation was detected. The biological significance of some of fruit and seed features is discussed in the paper. Examining the collected material a single fruits with 5–6 seeds were found what suggests the presence of three carpels in gynoeceum, a number not previously reported in the species.

Additional key words: trees, Rosaceae, plant variation, biometrics, statistical analysis.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN