INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

60:51-56

Barbara Bujarska-Borkowska

Seed dormancy breaking in Crataegus pedicellata

Dendrobiology 2008, vol. 60: 51-56  

 

Abstract: The effects of stratification and scarification on seed dormancy breaking were compared in scarlet hawthorn (Crataegus pedicellata Sarg. = C. coccinea L). Ripe fruits were collected (in October) and the extracted nutlets were cleaned, and dried to a moisture content of 9–12%. Seed dormancy in this species was broken most effectively by warm-followed-by-cold stratification of nutlets, in a substrate or without any substrate, as well as at 15~25° or 20~30°C, i.e. with a cyclically alternating warm stage (16+8 hrs or 24+24 hrs/cycle) lasting 16–20 weeks, followed by the cold stage at 3°C lasting ca. 20 weeks, i.e. till the appearance of the first germinating seeds. After stratification, emergence rate is equally high (ca 76%) at cyclically alternating temperatures of 3~15°C or 3~20°C (16+8 hrs). Chemical scarification of nutlets in 96% sulphuric acid for 2 hrs, followed by warm-cold stratification at 20~30°/3°C, with a short, 4-weeks warm stage, also ensures a high emergence rate (85–93%). Seed desiccation (in nutlets) slowly to moisture content of 12–14%, after stratification in a substrate or scarification does not reduce the seedling emergence of seeds. Emergence decreased when seeds were desiccated after stratification without any substrate. Results provide new methods of breaking of dormancy and high germination and emergence of hard-coated Crataegusseeds in controlled conditions.

Additional key words: stratification, scarification, germination, seedling emergence, desiccation.

 
 
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN