INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

61: 23-26

Marcin Kubus, Danuta Kulpa

Micropropagation of Stryphnolobium japonicum.

Dendrobiology 2009, vol. 61: 23-26

Full text (pdf)

 

Abstract. Observations of Japanese pagoda trees indicate that they undergo a full cycle of vegetative and generative development without self-renovation. The aim of this study was to obtain a successive media protocol propagation of Japanese pagoda tree by in vitro cultures. The effects of growth regulators were studied with reference to primary regeneration, shoot multiplication and rooting. As explants source were used the part of shoot of 90-year-oldtree. Explants were placed on MS (Murashige and Skoog 1962) basal medium with the addition of 6-benzylaminopurine – BAP (1.0–2.0 mg dm-3), thidiazuron – TDZ (0.1–0.3 mg dm-3) and indole-3-acetic acid – IAA (0.5–1.0 mg dm-3). BAP was the growth regulator which significantly increased shoot regeneration on initial explants. TDZ in turn, inhibited the formation of adventitious shoots and caused the explants which had been placed on the medium to die. The multiplication of the Japanese pagoda tree by in vitro cultures should be conducted on MS media with the addition of 0.5 mg dm-3 BAP, and they should be rooted on media with the addition of 0.3 mg dm-3 indole-3-butyric acid – IBA. It seems, that devising an efficient method of Japanese pagoda tree micropropagation is realistic.

 

Additional key words: in vitro cultures, growth regulators, old tree, Japanese pagoda tree

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN