INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62: 35-40

Jenny M. Dauer, Jennifer M. Withington, Jacek Oleksyn, Jon Chorover, Oliver A. Chadwick, Peter B. Reich, David M. Eissenstat

A scanner-based approach to soil profile-wall mapping of root distribution

Dendrobiology 2009, vol. 62: 35-40

Full text (pdf)

 

Abstract: Root distribution sampling techniques are often inaccurate, time consuming and costly. We present an inexpensive approach to soil profile-wall mapping using a desktop scanner that allowed us to spend reduced time in the field. The scanner was pressed onto the vertical surface of a 1 x 1 m soil pit and images of the roots were taken in situ. In a common garden planting of eleven, 30-year-old conifer and hardwood tree species in Poland, we compared root counts (number of roots cm–2) obtained by this method with independent measurements of root length density (RLD) obtained from soil cores. We found a positive correlation (Spearman rank correlation r=0.93; P<0.001) suggesting general agreement of the two approaches in ranking among the species. Soil coring as well as grid mapping with plastic overlays took a longer total time for quantifying root distribution than the scanning procedure. The desktop scanner approach we developed is an inexpensive, time efficient and accurate way of quantifying root distribution and abundance that allows a unique coupling of root data to soil properties.

Additional key words: methods, soil profile-wall mapping, root distribution, scanner

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN