INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62: 17-22

Maciej Filipiak, Anna Napierała-Filipiak

Effect of canopy density on the defoliation of the European silver fir (Abies alba Mill.) due to heavy industrial pollution

Dendrobiology 2009, vol. 62: 17-22

Full text (pdf)

 

Abstract: Until recently, the level of industrial air pollution in the Sudetes (a mountain range extending on the Czech Republic and Poland border) was very high.This caused a large-scale forest decline, especially in the western part of the Polish Sudetes: in the Izerskie and Karkonosze Mts. An analysis of data on fir defoliation in that area, collected directly after the period of heavy industrial pollution, showed a clear dependence of the degree of defoliation of the primary crown on canopy density: the lower the density, the higher the degree of defoliation.

Additional key words: air pollution, crown defoliation, crown regeneration, ecology

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN