INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62: 11-15

Leszek Bednorz, Maria Katarzyna Wojciechowicz

Development of the multilayered epidermis covering fruit of Sorbus torminalis (Rosaceae)

Dendrobiology 2009, vol. 62: 11-15

Full text (pdf)

 

Abstract: In this paper we focus on anatomic structure of the outer cellular layers of the fruit of Sorbus torminalis. We have confirmed the theory of existing of multilayered epidermis providing developmental, histogenetic evidence. The studies were made from blooming time (ovules) to fully ripen fruits, using various histological techniques and microscope types. The multilayered epidermis is derived from successive tangential divisions of cells of initially single-layered epidermis commencing about two weeks after full bloom. The subsequent epidermal layers result from division of cells of epidermal meristem. The mature fruits – about 12 weeks after full bloom – are covered with four – to five-layered epidermis; each layer with its own cuticle. The lenticels developed beneath stomata from phellogen which is not in continuity with the epidermal meristem. Measurements of cuticular membranes thicknesses during development were also made.

Additional key words: trees, anatomy, pome, epidermis

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN