INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

62: 03-09

Hanna Bandurska, Marlena Płachta, Marta Woszczyk

Seasonal patterns of free proline and carbohydrate levels in cherry laurel (Prunus laurocerasus) and ivy (Hederea helix) leaves and resistance to freezing and water deficit

Dendrobiology 2009, vol. 62: 03-09

Full text (pdf)

 

Abstract: Seasonal changes in the levels of water-soluble carbohydrates, free proline and tolerance to freezing and water deficit were studied in leaves of cherry laurel (Prunus laurocerasus) and ivy (Hedera helix). Frost and water deficit tolerance was estimated based on the measurement of electrical conductivity of aqueous media containing leaf discs that were previously treated with frost (–7°C) or polyethylene glycol solution (PEG 600), respectively. Carbohydrate content in leaves of examined species changed differently throughout the measurement period. In laurel leaves the highest carbohydrate level was found in February, while it was lowest in June. In contrast, in ivy leaves the highest carbohydrate content was recorded during summer (June, July), while the lowest in February. However, a lack of correlation between soluble carbohydrate level and membrane injury index was shown in this study. Free proline content in leaves of investigated species was the highest in early spring, i.e. April. The lowest level of free proline in laurel leaves was found in July, September and October, but in ivy from July to February. A negative correlation between proline content and membrane injury index observed in frost and PEG treated leaves of both species suggest that this amino acid may have resulted on membrane protection.

Additional key words: evergreen shrub, membrane injury, PEG test

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN