INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

63: 65-75

Tatiana Swoczyna, Hazem M. Kalaji, Stefan Pietkiewicz, Jacek Borowski, Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments

Dendrobiology 2010, vol. 63: 65-75

Full text (pdf)

 

Abstract: Urban trees, especially those growing in close proximity to roads, suffer from different kinds of stress. Most of roadside stress factors are impossible to be avoided therefore the selection of tolerant tree species andcultivars is of high importance. In our research we usedthe activity of photosystem II andchlorophyll relative content to monitor physiological state of 8 species andcultivars growing in urban environments in Warsaw. We comparedyoung trees growing 2-3 m away from the roadandothers growing minimum 8 meters away. The experiment allowed us to indicate the most tolerant taxa to roadside conditions: Gleditsia triacanthos, Pyrus calleryana ‘Chanticleer', Platanus ×hispanica ‘Acerifolia' and Acer campestre. We foundthat Quercus rubra is relatively tolerant. Tilia ×europaea ‘Pallida', Tilia cordata ‘Greenspire' and Ginkgo biloba should not be planted in harmful habitats.

Additional key words: chlorophyll a fluorescence, Performance Index, salinity stress, street environment,
urban trees.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN