INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

63: 33-41

Karolina Sobierajska, Krystyna Boratyńska, Katarzyna Marcysiak

Variation of cone characters in Pinus mugo (Pinaceae) populations in the Giant Mountains (Karkonosze, Sudetes)

Dendrobiology 2010, vol. 63: 33-41

Full text (pdf)

 

Abstract: The subalpine communities of Pinus mugo were destructed and replaced by pasture lands on plateau parts and moderately inclined slopes of the mountains during between the 15th andthe 18th centuries. The species were able to survive that pressure probably on the abrupt slopes of the glacial cirques. The pasturing stoppedin the 19th century, and the mountain pine started to reforest its previous habitats since that time. It was also planted in several places and some of contemporary populations can origin from the seeds of the Giant Mountains. In the latter case the populations on the plateau shall reveal differences in the cone characters from autochtonous ones from the glacial cirques. This study was structured on this hypothesis. The characteristics of seven Pinus mugo populations in the Giant Mts. were comparedon the basis of 15 morphological characters of cones. Each population was represented by at least 30 individuals, and for every individual 10 cones were examined. Four of the sampled populations, treated as local, occurred on the steep slopes of the glacial cirques and the other three on the mountain plateaus, usedas pastures in the 17th to 18th centuries, potentially originatedfrom another region. Results show rather small differences among the compared populations, independently of origin. The separation of the plateau from the steep slope ones is rather inconspicuous, if any. This suggests the local origin of plateau populations, even when planted.

Additional key words: dwarf mountain pine, population, cone, morphology, biometry, discriminant, cluster, analysis of variance.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN