INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

64: 79-85

Małgorzata Pietrowska-Borek, Tamara Chadzinikolau, Monika Kozłowska

Effect of urban pollution on 4-coumarate:CoA ligase and flavonoid accumulation in Berberis thunbergii

Dendrobiology 2010, vol. 64: 79- 85

Full text (pdf)

 

Abstract: Flavonoids are polyphenolic compounds commonly found in plants and they play an important role in stress tolerance. They have the capacity to chelate heavy metals and scavenge free radicals. Urban pollution causes oxidative stress in plants and flavonoids may protect cells against the negative effect of free radicals. Inthis study levels of anthocyanins and flavonols and 4-coumarate:CoA ligase (4CL) activity were determined in Berberis thunbergii (DC.) plants grown in polluted and residential areas in the city of Poznań. The results showed significantly higher accumulation of anthocyanins and stimulation of 4CL activity in plants from the contaminated sites in comparison to the control plants. Probably the activation of the phenylpropanoid pathway was a response to stress caused by urban pollution.

Additional key words: anthocyanins, flavonols, 4-coumarate:CoA ligase, environmental stresses

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN