INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

64: 55-64

Miłosz Smolik, Dominika Andrys, Aleksandra Franas, Marcelina Krupa-Małkiewicz, Katarzyna Malinowska

Polymorphism in Syringa rDNA regions assessed by PCR technique

Dendrobiology 2010, vol. 64:55-64

Full text (pdf)

 

Abstract: The Syringa genus is characterized by a multiplicity of forms. Its chief asset is the ornamental value of thousands of accessions, species or hybrids. From a phylogenetic point of view the genus is difficult in an explicit classification due to its frequently complex genome. The aim of this study was to determine the possibility for the identification of genotypic diversity and genetic relationships in the nrDNA sequence of some selected Syringa accessions - part of a collection of the Dendrological Garden in Przelewice (Poland). For this purpose, the PCR technique together with a combination of various ‘universal' primers designed for the nrDNA sequence analysis were employed. Fourteen Syringa accessions: Syringa × chinensis Willd., S. × prestoniae Mc Kelv., S. × prestoniae ‘Telimena', S. × prestoniae ‘Jaga', S. × prestoniae ‘Basia', S. meyeri ‘Palibin', S. vulgaris ‘Miss Ellen Willmott', S. vulgaris, S. vulgaris ‘Jules Simon', S. vulgaris ‘Katherine Havemeyer', S. vulgaris ‘Krasawica Moskvy', S. vulgaris ‘Mirabeau', S. vulgaris ‘Madame Lemoine' and S. vulgaris ‘Niebo Moskvy' made up the research material. In the conducted amplifications, genetic profiles were obtained for 14 combinations among the 25 combinations of different pairs of primers used. The nrDNA templates coding the small subunit (SSU), 5.8S subunit and ITS1, ITS2 and IGS sequences were amplified. In PCR reactions a total of 33 PCR products were generated, of which 21 (64%) products were polymorphic, 6 (18%) monomorphic and6 (18%) were genotype-specific. For the lilac accessions examined 246 amplicons were generated from ~230 to ~1100 bp in length. The analysis of both the dendrogram and the genetic similarity matrix revealed low diversity between the examined accessions. For most they ranged from 70 to 80%, and the greatest diversity (87%) was found between the S. × prestoniae: ‘Basia' and‘Telimena' accessions, while the lowest (57%) was observed between S. vulgaris ‘Katherine Havermeyer' and S. × chinensis.

Additional key words: Syringa accessions, rDNA polymorphism, IGS variability, additional amplicons

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN