INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

64: 37-42

Maksym Netsvetov, Varvara Nikulina

Seasonal variations of oscillation and vibration parameters of Acer platanoides

Dendrobiology 2010, vol. 64: 37-42

Full text (pdf)

 

Abstract: This article describes an investigation into the seasonal variations of frequency, damping ratio and amplitude of swaying and vibration of Norway maple Acer platanoides L. The study was carried through a series of pull and release experiments in situ and on branches in the laboratory using an artificial air flow. It was found that foliated trees had a natural sway frequency that was on average 1.6±0.2 times greater than in the out-of-leaf state. In contrast, the damping ratio of maple increased by 1.5±0.3 times in the summer period. The stem swaying initiated vibrations, i.e. elastic wave, in the roots with frequencies in the range of 45-50 Hz. Laboratory tests showed that the vibration amplitude of branches depended linearly on leaf mass for an air flow velocity of 1.94 m/s.

Additional key words: maple, swaying, frequency, damping ratio

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN