INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

66: 85-97

Justyna Ratajczak, Barbara Wilkaniec, Agnieszka Wilkaniec

Infestation of dendrological collection in central Poland by aphids

Dendrobiology 2011, vol. 66: 85-97

Full text (pdf)

 

Abstract:  The study was aimed at determining the species composition of aphid fauna related to the dendroflora of Kórnik Arboretum as well as determining the infestation level of trees and shrubs. The infestation level was measured on a five-level scale. The material was collected on two sites: in a park and forest. 236 botanic taxa (species and cultivars) were confirmed to be infested by aphids in Kórnik Arboretum; the taxa belonged to 22 families and 46 genera of Angiospermae and 2 families and 6 genera of Gymnospermae. The collected aphid fauna included 96 species of Aphidoidea and Phylloxeroidea superfamilies. The botanic taxa most threatened with damage resulting from the insects feeding, and consequently a loss of decorative value, were defined.

Additional key words: dendroflora, aphifofauna, Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidomorpha, Aphidoidea, Phylloxeroidea.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN