INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

66: 41-47

Katarzyna Nawrot-Chorabik, Robert Jankowiak, Bartłomiej Grad

Growth of two blue-stain fungi associated with Tetropium beetles in the presence of callus cultures of Picea abies

Dendrobiology 2011, vol. 66: 41-47

Full text (pdf)

Abstract: The callus tissue can be used to evaluate the potential ability of microorganisms to cause disease. The blue-stain fungi, Grosmannia piceiperda and Ophiostoma tetropii are important associates of Tetropium spp. In Poland. The opinions about their virulence are controversial. Here, we examined the growth mycelium of the G. piceiperda and O. tetropii in presence of the non-embryogenic cultures of Norway spruce, and accumulation of soluble and unsoluble proteins in this callus.

The growth mycelium of one isolate of G. piceiperda was significantly stimulated whilst another isolate of the fungus and both isolates of O. tetropii were unaffected by the presence of the callus. The significant higher (P<0.05) amount of soluble protein, was noted in the callus with both isolates of G. piceiperda. In contrast to G. piceiperda, the callus with O. tetropii had a similar concentration of soluble protein as the control. The importance of these results with respect to the pathogenic abilities and the in vivo behaviour of the examined fungi is discussed.

Additional key words: callus, dual cultures, Grosmannia piceiperda, Norway spruce, Ophiostoma tetropii

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN