INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

66: 03-16

Patrycja Golińska, Hanna Dahm 

Occurrence of actinomycetes in forest soil 

Dendrobiology 2011, vol. 66: 03-13

Full text (pdf)

 

Abstract: Actinomycetes from the genus Streptomyces are Gram-positive bacteria commonly and in large numbers isolated from the soil, which is their natural habitat. Due to their metabolic activity and high adaptative capabilities they are an important link in the circulation of matter and energy. They play an important role in the formation of bioactive metabolites, mainly antibiotic compounds. In contrast to numerous elaborations concerning actinomycetes of cultivated soils, little is known about their occurrence in forest soils. The main factor limiting actinomycete development in forest soils is believed to be the low pH, as the development of most actinomycetes is facilitated by a neutral or alkaline soil reaction. However, these microorganisms have also been isolated from strongly acidic soils, which was confirmed in our studies. The pH value of analysed soils was in the range 4.0–4.3 (4.0 for bulk soil of alder; 4.1 for bulk soil of Scots pine; 4.3 for bulk soil of birch). Root soil of the analyzed trees contained more microorganisms than soil outside the range of the roots. This also concerned actinomycetes, eubacteria as well as saprophytic fungi. In our investigations the greatest number of eubacteria were connected with the alder (bulk soil, rhizosphere and rhizoplane), and the smallest number with the pine, whereas actinomycetes were the most numerous in the birch rhizosphere. The analyzed actinomycete strains were identified to 18 taxa, with a dominant species Streptomyces exfoliatus.

Additional key words:actinomycetes; forest soils and trees; Streptomyces identification; biodiversity.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN