INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

69: 111-115

Mustafa Yilmaz, Fatih Tonguç

Effects of temperature on the germination of Fraxinus ornus subsp. cilicica seeds

Dendrobiology 2013, vol. 69: 111-115

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.069.012

Full text (pdf)

 

Abstract: The present study was carried out to determine the effect of temperature on the seed germination of Fraxinus ornus subsp. cilicica, an endemic taxa on Taurus Mountains in Southern Turkey. Seeds from the three provenances were collected and prechilled for 16 weeks before the germination tests. Germination tests were conducted at constant temperatures (5, 15, 20, 25°C) and at alternating temperatures (5~15, 5~20, 5~25, 15~25°C). Temperature treatments were effective on germination percentage and mean germination time. The highest and the lowest germinability were obtained at the 5–15°C (73.3%) alternating and 25°C (9.8%) constant temperatures, respectively. Mean germination time greatly differed at various temperature regimes. Germination accelerated with increased constant temperatures while it was relatively similar speed at alternating temperatures used in the tests. Seed sources had also an effect on the final germination percentage.

Additional key words: Dormancy, seed germination, Taurus flowering ash

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN