INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 83-91

Jiří Hřib, Václav Adamec, Vojtěch Sedláček, Božena Vooková

Passive defense in somatic embryos of Abies alba from two cell lines tested with Phaeolus schweinitzii

Dendrobiology 2013, vol. 70: 83-91

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.009

Full text (pdf)

 

Abstract: Differential inhibition in growth of fungus Phaeolus schweinitzii inoculum was tested with somatic embryos of two cell lines of silver fir (Abies alba Mill.) by the method of dual cultures with pre-cultivation of somatic embryos and subsequent removal. It was confirmed that inhibitory substances from pre-cultivated somatic embryos L27 spreading to agar cultivation medium by simple diffusion cause greater inhibition of tester mycelial growth during subsequent co-cultivation compared to somatic embryos L122. Characteristics of embryogenic cell lines L27 and L122, from which somatic embryos were formed, are provided. Increased levels of peroxidase activity characterized the cell line L27. Natural non-induced constitutive defense of plant somatic embryos established by quantitatively measured restriction of growth in tester Phaeolus schweinitzii was discussed.

Additional key words: silver fir, somatic embryos, mycelial growth, dual cultures, passive defense, fungal tester

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN