INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 73-81

Oliver Gailing

Differences in growth, survival and phenology in Quercus rubra and Q. ellipsoidalis seedlings

Dendrobiology 2013, vol. 70: 73-81

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.008

Full text (pdf)

 

Abstract: Related oak species with different ecological requirements often hybridize where they co-occur. Even though interspecific gene flow is considered to be common in closely related oaks, species identity in sympatric oak species with different local adaptations is generally maintained with a low number of hybrids and introgressive forms in the adult tree generation. Quercus rubra and Q.ellipsoidalis offer a good model to study characters that are related to different local adaptations and reproductive isolation of the species. Both species are interfertile, but grow in different micro-environments with Q.ellipsoidalis as the most drought tolerant red oak species occurring often on very dry sites. In an earlier study, genetic assignment analysis at 15 highly variable microsatellite markers revealed a low number of hybrids (0–2%) and introgressive forms (0–4%) in neighboring Q.ellipsoidalis and Q.rubra populations in both the adult tree and seedling generation. In the present study, pronounced differences in growth and survival, the timing of bud burst and leaf senescence between seedlings of both species in a common garden experiment suggested reproductive isolation between species and genetic differences in fitness-related traits. Future studies should focus on the analysis of fitness traits in parental environments using reciprocal transplant studies.

Additional key words: Common gardens, local adaptation, hybridization, red oaks

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN