INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 59-64

Ireneusz Ochmian, Marcin Kubus, Agnieszka Dobrowolska
Description of plants and assessment of chemical properties of three species from the Amelanchier genus
Dendrobiology 2013, vol. 70: 59-64 

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.006

Full text (pdf)

 

Abstract: Recently, the cultivation of plants combining decorative and utilitarian qualities has been gaining in popularity. These plants give tasty fruits of high biological value. Saskatoon is little known in Poland. It is mainly used as an ornamental plant for its flowers and leaves that change colour. The aim of the study was to characterise three species of plants of Amelanchier (A. alnifolia, A. ovalis, A. spicata). The plants grown in the Research Stations (Danowo and Rajkowo), locatednear Szczecin, were examined with respect to the size and colour of their leaves and fruit quality; size, firmness, chemical composition, particularly with regard to the content of bioflavonoids. It was found that Saskatoon fruits had very low acidity and vitamin C content. A. ovalis had the smallest fruits with the highest content of polyphenols. A. spicata was characterized by the smallest and greenest leaves and relatively big, firm fruits with high extract content and low content of polyphenols and organic acids. The plants of the examined plant species of Amelanchier are suitable for cultivation in Szczecin and do not indicate any frost damage nor symptoms of disease or pest infestation. The fruits are valuable source of polyphenols and, due to their low content of organic acids, have a mild flavour. The above qualities make them suitable for consumption in the raw state, as distinguished from chokeberries that are very similar in appearance.

Additional key words: leaf, fruits quality, chemical compositions, phenolics

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN