INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

71: 3-13

Katarzyna Sękiewicz, Maciej Sękiewicz, Angel Romo, Yakiv Diduhk, Mohamed Fennane, Adam Boratyński
Chorological and conservation status of the endemic cypress, Cupressus atlantica Gaussen, in the High Atlas (Morocco)
Dendrobiology 2014, vol. 71: 3-13
http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.001
Full text (pdf)

Abstract: We present a study of the distribution, ecology and conservation status of Cupressus atlantica, an endemic tree of the High Atlas (Morocco). The main populations of this species grow in a reduced area along the N’Fiss valley in the Central High Atlas and are gradually receding. Particular populations are in­creasingly fragmented and the total area covered by the cypress woodland has decreased to less than a third of the surface occupied in the 1930s. Overgrazing reduces the woodlands’ regenerative capacity, and the exploitation of the wood, linked to traditional uses by the rural society of the N’Fiss valley, directly reduces the number of trees. Great efforts being made to protect the species by the Haut Commissariat aux Eaux et Forêts are having some effect in recent years.
Additional key words: Cupressaceae, degraded forest ecosystems, ecology, Moroccan Cypress, Moroccan flora, North Africa, plant conservation, plant geography

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN