INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

71: 119-128

Terezia Salaj, Lenka Fráterová, Martin Cárach, Jan Salaj
The effect of culture medium formulation on Pinus nigra somatic embryogenesis

Dendrobiology 2014, vol. 71: 119-128

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.012

Full text (pdf)

Abstract: The potential of immature zygotic embryos to produce embryogenic tissue was tested using culture media differed in inorganic salt composition as well as plant growth regulator content. Explants cultured on DCR as well as MLV media gave the highest initiation percentages with maximum values of 8.8% (MLV) to 10.4% (DCR). Plant growth regulators content (standard or reduced) had no profound effect on embryogenic tissue initiation. Somatic embryo maturation as well as germination was dependent on the cell line and salt composition of the medium. Plantlet regeneration occurred in three cell lines out of five tested. During the maturation process profound changes occurred in the internal organisation of somatic embryos such differentiation of root meristem in precotyledonary somatic embryos and formation of provascular strands in cotyledonary somatic embryos.


Additional key words: European black pine, histology, conifers, plant growth regulators, somatic embryos

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN