INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

71: 137-148

Md. Aktar Hossain, Jebin Ferdous, M. Abdur Rahman, Md. Abul kalam Azad, Nor Aini Ab. Shukor
Towards the propagation of a critically endangered tree species Anisoptera scaphula

Dendrobiology 2014, vol. 71: 137-148

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.014

Full text (pdf)

Abstract: Anisoptera scaphula (Roxb.) Kurz, the tallest tree species in Bangladesh, is critically endangered worldwide due to its poor natural regeneration. This study describes the appropriate regeneration technique for A. scaphula through seed germination and clonal propagation by stem cutting. The fastest and highest germination percentage (65) was observed in dewinged seeds sown inverted orientation with half buried position (T10) followed by dewinged seeds (62.5%) sown horizontally in full buried (T7) and delayed germination with lowest percentage (15) was in control (T0). Optimum initial growth was also shown when seedlings were developed from the seeds under T7. Both winged and dewinged seeds sown vertically in full buried or half buried position produced curved seedlings. However, dewinged seeds sown in horizontal or inverted (winged side down) position produced otherwise i.e., straight seedlings. The highest rooting percentages (63%) and maximum number of root (4.8) per cutting were obtained when one node cuttings treated with 0.8% IBA solution followed by 0.4% IBA in turn affecting for better survival and growth of rooted cuttings in the nursery conditions.


Additional key words: Dipterocarpaceae, seed orientation, sowing position, germination percentage, rooting

ability.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN