INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

71: 149-157

Božena Vooková, Andrej Kormuťák
Study of Abies somatic embryogenesis and its application

Dendrobiology 2014, vol. 71: 149-157

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.015

Full text (pdf)

Abstract: This paper provides results of somatic embryogenesis study in our laboratory. General description of somatic embryogenesis (SE) induction, maturation of somatic embryos and plantlets regeneration of the Abies species, followed by a comparisons of some characteristics of zygotic and somatic embryos, seedlings and emblings (somatic seedlings). Own results are supplemented with some literature data. Also aplication of SE for improving of plantlet regeneration of elite fir trees from Dobroč primeval is described as well as initiation of the SE from seeds of incompatible crossings of firs where zygotic embryos abort usually several weeks after pollination.


Additional key words: fir, protein analysis, chlorophyll content, macro- and microelements, defence reactions, incompatible crossing

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN