INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

73: 153-162

Wiesław Prus-Głowacki, Lidia Sukovata, Anetta Lewandowska-Wosik, Romana Nowak-Bzowy
Shikimate dehydrogenase (E.C. 1.1.1. 25 ShDH) alleles as potential markers for flowering phenology in Pinus sylvestris

Dendrobiology 2015, vol. 73: 153-162

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.016

Full text (pdf)

Abstract: The aims of this study were 1) to determine the variability in the flowering phenology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) clones in a seed orchard and 2) to compare the genetic structure and genetic mark­ers (13 isozyme loci and 5 chloroplast and 3 nuclear DNA microsatellite loci) among groups of clones that are differentiated by flowering phenology. Using the timing of male inflorescence development, 57 plus trees represented by their clones in a seed orchard were classified into three phenological groups: ear­ly-, intermediate-, and late-flowering. The microsatellites showed no significant differences in the genetic structure of the analyzed phenological groups. However, the frequency of allele 2 at the shikimate dehy­drogenase A locus (ShDH A 2) differed significantly between the groups of early- and late-flowering trees and between the groups of intermediate- and late-flowering trees. In addition, a significant difference in the frequencies of the genotype ShDH A 11 was observed between the intermediate- and late-flowering groups. Nei’s genetic distance indicated that the late-flowering group was the most genetically distant among the phenological groups. These results suggest that the ShDH A locus might be considered as isoenzymatic marker that differentiates these flowering groups of Scots pine clones. At several isozyme and DNA loci, the presence of private alleles in each group of pines was observed. However, these alleles cannot serve as markers of Scots pine flowering time because of their low frequencies.


Additional key words: Scots pine, male inflorescence, isozymes, chloroplast DNA, nuclear DNA

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN