INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

73: 21-32

Stanislav Vacek, Zdeněk Vacek, Lukáš Bílek, Pavla Hejcmanová, Václav Štícha, Jiří Remeš
The dynamics and structure of dead wood in natural spruce-beech forest stand – a 40 year case study in the Krkonoše National Park

Dendrobiology 2015, vol. 73: 21-32

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.003

Full text (pdf)

Abstract: 

The study deals with long-term dynamics of snags and fallen dead wood from 1970 to 2010 in an unmanaged forest ecosystem dominated by European beech in the Bažinky area, Krkonoše National Park (Czech Republic). The volume of dead wood was estimated from 1970 separately for fallen dead wood (logs) and standing dead wood (snags and stumps). Total dead wood volume on permanent research plot (PRP) 6 increased from 41.9 to 241.6 m3 ha–1 and on PRP 7 from 27.7 to 170.0 m3 ha–1. During 40 year case study the mean total volume of fallen dead wood was 193.3 m3 ha–1 (± 29.8 S.E.) and 96.2 m3 ha–1 (± 19.4 S.E.) and the mean total volume of standing dead wood was 17.4 m3 ha–1 (± 3.4 S.E.) and 12.6 m3 ha–1 (± 1.4 S.E.) on PRP 6 and PRP 7, respectively. Comparing tree species, the mean volume of fallen dead wood was significantly higher for Norway spruce than for beech in the decomposition class 1 (F(1, 14) = 5.7, P = 0.03) and significantly higher for beech in the decomposition classes 4 (F(1, 14) = 20.4, P < 0.001) and 5 (F(1, 14) = 25.5, P < 0.001). Dead wood was distributed from randomly to aggregated spatial pattern. De­spite the rapid decay of beech wood, the amounts of deadwood are likely to increase further during the next decades with continuing disintegration of the forest stand.


Additional key words: fallen and standing dead wood, natural forest, mixed stand, European beech (Fagus sylvatica L.), Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.)

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN