INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

73: 33-45

Zdeněk Vacek, Stanislav Vacek, Lukáš Bílek, Jiří Remeš, Igor Štefančík
Changes in horizontal structure of natural beech forests on an altitudinal gradient in the Sudetes

Dendrobiology 2015, vol. 73: 33-45

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.004

Full text (pdf)

Abstract: 

The article describes horizontal structure of the tree layer, natural regeneration, snags and crown projections of natural beech stands on three permanent research plots in the wide altitudinal range in the Krkonoše Mts (Czech Republic). The spatial structure was classified from 1980 to 2010 and subsequently the prediction of spontaneous development with an outlook for 30 years (to 2040) was done by growth simulator. Hopkins-Skellam index, Pielou-Mountford index, Clark-Evans index and Ripley’s K-function were calculated. Further, the vertical structure and total diversity index was evaluated. The horizontal struc­ture of individuals in the tree layer had not changed significantly during the monitored years. Tree spatial pattern of the lowest altitude lying herb-rich beech forest was mostly regular to random, in acidophilous mountain beech forest predominantly random and in fragments of beech groups around the timberline aggregated. Juvenile growth on all investigated plots was distributed aggregated and snags randomly. The horizontal structure of crown projection centroids had always higher values toward the regularity than tree layer and was random to regular. The result of principal component analysis also confirmed that spatial pattern was dependent on the altitude, but also on the number of trees.


Additional key words: European beech (Fagus sylvatica L.), spatial pattern, structural indices, forest dy­namics, development prediction

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN