INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

73: 111-116

Leszek Bednorz, Łukasz Myczko, Piotr Kosiński
An assessment of genetic diversity following natural regeneration of Sorbus torminalis in the Forest District of Jamy (northern Poland)

Dendrobiology 2015, vol. 73: 111-116

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.011

Full text (pdf)

Abstract: The subject of the study was a population of Sorbus torminalis resulting from spontaneous regen­eration from seeds in northern Poland at the north-eastern limit of the species distribution. The population, occupying a fenced plot of 1.72 ha in the Forest District of Jamy, amounted to 579 individuals of variable age classes up to about 19 years old. Six polymorphic gene loci: MDH-B, ME-A, 6PGD-B, ADH-B, PGM-A, PGM-B were studied in 532 individuals recruited post-fencing and 21 potentially parental, adult trees. The analysis showed similarly high levels of genetic diversity within both subsets of individuals but there was also a noticeable change in genetic structure between them. Detailed genetic analysis of the post-fencing recruits revealed lack of significant differences between different age groups based on DBH within the fenced plot.

Additional key words:wild service tree, small population, in situ conservation 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN