INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

74: 25-33

Kateřina Eliášová, Bedřich Pešek, Zuzana Vondráková
Storage compounds, ABA and fumarase in Fagus sylvatica embryos during stratification

Dendrobiology 2015, vol. 74: 25-33

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.074.003

Full text (pdf)

Abstract: 

Understanding the mechanisms of seed dormancy is essential for planning optimal seed storage and for breaking the dormancy of stored seeds. Our experiments focused on three aspects of characterization of breaking the dormancy of Fagus sylvatica seeds during moist low temperature stratification. 1) We used the changes of ABA content in embryos during the whole process of stratification as the marker of the depth of dormancy: the decrease in the depth of dormancy (according standard germination tests) was directly proportional to the drop in endogenous ABA content in both cotyledons and embryonic axes. 2) Fumarase activity (the second marker of dormancy) increased gradually during stratification. 3) The histochemical visualisation of storage compounds as the third marker of dormancy documented the changes in storage protein deposition during stratification. The proteinaceous content of storage vacuoles disappeared; the vacuoles diminished, petered out or fused, creating central vacuoles. This process commenced with imbibition of the seeds and it was more pronounced in the cells in the external parts of the cotyledons. No changes in the size and location of starch grains or calcium oxalate crystals linked with stratification were detected.


Additional key words: embryonic axis, Fagus sylvatica, seed dormancy, storage proteins

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN