INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

75: 113-122

Sabrina Pasche, Julien Crovadore, Pegah Pelleteret, Mauro Jermini, Brigitte Mauch-Mani, Tomasz Oszako, François Lefort
Biological control of the latent pathogen Gnomoniopsis smithogylvyi in European chestnut grafting scions using Bacillus amyloliquefaciens and Trichoderma atroviride

Dendrobiology 2016, vol. 75: 113-122

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.011

Full text (pdf)

Abstract: 

A search for endophytes in Castanea sativa Miller (Fagales: Fagaceae) grafting scions showed that a latent pathogenic fungus Gnomoniopsis smithogilvyi (Diaporthales: Gnomoniaceae) was present as the major component of the endophytic flora. Initially, the goal of this study was to develop a biological control method of Cryphonectria parasitica (Diaporthales: Valsaceae), the chestnut blight agent, by soaking chestnut scions before grafting in antagonists suspension. However, the healthy chestnut material used in in vitro and glasshouse experiments turned out to be naturally infected by a pathogen. At first view, the symptoms looked very similar to those caused by C. parasitica but some differences were noticed. DNA sequencing and application of Koch’s postulates revealed that G. smithogilvyi was the agent responsible of those symptoms. Preventive biocontrol experiments were carried out with chestnut tree scions soaked overnight in a liquid suspension of Bacillus amyloliquefaciens (Bacillales: Bacillaceae). This bacterium was then frequently found in the lower parts of scions (CF of 100% between 3.1 and 6 cm) and up to a height of 18 cm. It was observed that when B. amyloliquefaciens was present, the endophytic and opportunistic pathogenic fungus G. smithogil­vyi was not present. Conversely, the parts not colonized by the bacteria were always naturally infected by the endophytic fungus. This would indicate that the endophytic behavior of B. amyloliquefaciens inhibited the growth of G. smithogilvyi and reduced its presence in scions. A similar experiment, carried out with the Trichoderma atroviride (Hypocreales: Hypocreaceae), led to similar observations. Trichoderma atroviride was frequently isolated in the lower parts of scions (CF of 100% until 6 cm) and up to a height of 27 cm. Inoc­ulating B.  amyloliquefaciens and T. atroviride as part of a preventive biocontrol treatment would allow these biological control agents to colonize the plant as endophytes and prevent the development of G. smithogilvyi.

Keywords: biocontrol; endophyte; chestnut scion, chestnut rot

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN