INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

75: 99-112

Hanna Kwaśna, Wojciech Szewczyk
Effects of fungi isolated from Quercus robur roots on growth of oak seedlings

Dendrobiology 2016, vol. 75: 99-112

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.010

Full text (pdf)

Abstract: 

Effects of 62 isolates (of 41 taxa) of fungi on growth of 1-year-old oak (Quercus robur) seedlings were studied in an inoculation experiment. The fungi were isolated from roots of 80–96-year-old Q. robur that had been subjected to periodic flooding and had symptoms of oak decline. The fungal genera included Alternaria, Aspergillus, Calonectria, Chaetomium, Cladosporium, Clonostachys, Corynespora, Cylindrocarpon, Dicyma, Geotrichum, Ilyonectria, Isaria, Metarhizium, Oidiodendron, Ophiostoma, Pezicula, Phialocephala, Phialophora, Pyr­enochaeta, Sporendocladia, Sporothrix, Thelonectria, Trichoderma and Trimmatostroma. Mycelial colonies of fungi growing in potato-dextrose broth were used for soil inoculation. Plant growth was assessed 2 years after inoculation, when the plants were 3 years old. Stem lengths, and dry weights of stems, roots and leaves were measured. Stem growth was inhibited by 31 isolates (50%) and root growth by 12 isolates (19%). Stem growth was stimulated by two isolates (3%) and root growth by 17 isolates (27%). The overall ratio of inhibitors to stimulants was 2.1. The proportion of taxa that inhibited stem growth was 16 times greater than that which promoted stem growth. The proportion of taxa that promoted root growth was only 1.5 times greater than that which inhibited root growth. The structure of the fungal communities in periodical­ly flooded oak forests suggests that they are more likely to inhibit than to promote vigour in oaks.

Keywords: growth inhibition, oak fungal root endophytes, oak seedlings

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN