INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

75: 79-85

Galina Vasilyeva, Evgeniya Zhuk
Needle structure of mutational witches’ brooms in Pinus sibirica

Dendrobiology 2016, vol. 75: 79-85

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.075.008

Full text (pdf)

Abstract: 

Mutational witches’ brooms (WBs) in conifers are widely used in landscaping. However, there have been few WB morphology and anatomy investigations. The needle structure of witches’ brooms and normal crown (NC) in Pinus sibirica clones was studied, using light microscopy technique. The aim was to compare the needle structure in WBs and NC and to reveal the effects of the mutation on the needle traits. Three WB and NC pairs of clones from the same trees were used in the study. WBs in the parental trees were characterized by different density in the affected part of the tree. In all pairs, WB needles were shorter and thinner than in NC. In contrast to NC needles, WB needle length was positively correlated with resin duct total area and width of endodermis cell. Thus, the affected needles had a changed structure, and the effect of the mutation was determined by mutation expression.

Keywords: needle anatomy, plant variation, dwarf conifer, clones, Siberian stone pine

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN