INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

76: 51-60

Choonsig Kim, Jaeyeob Jeong

Comparison of soil CO2 efflux rates in Larix leptolepis, Pinus densiflora and P. rigitaeda plantations in southern Korea

Dendrobiology 2016, vol. 76: 51-60

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.005

Full text (pdf)

Abstract: 

This study compared soil CO2 efflux rates in three adjacent coniferous plantations consisting of larch (Larix leptolepis Gordon), red pine (Pinus densiflora S. et Z.) and rigitaeda pine (P. rigitaeda: P. rigida Mill × P. taeda L.) species planted in the same year (1963). Soil CO2 efflux, litter fall carbon (C) and root decomposition rates were measured with soil environmental factors for two years.The mean annual soil CO2 efflux rates (g CO2 m−2 hour−1) were the highest in rigitaeda pine (0.30), followed by red pine (0.27) and larch (0.24) plantations. An exponential regression of the CO2 efflux rates against their corresponding soil temperatures showed a significant (P < 0.05) relationship (red pine R2 = 0.69; rigitaeda pine R2 = 0.67; larch R2 = 0.63). The soil CO2 efflux rates were negatively correlated with soil pH, but the soil water and soil organic C content were not significantly correlated with the CO2 efflux rates. Soil CO2-C efflux rates were correlated by litter fall C inputs in the larch and red pine plantations, and the decomposition rates of 5–10 mm diameter roots in the larch plantation. This result is useful in understanding potential responses of soil CO2 efflux rates with changes in stand and soil environmental factors induced by different tree species.

Keywords: carbon cycling, carbon dynamics, litter fall, root decomposition, soil respiration

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN