INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

76: 137-144

Piotr Łakomy, Hanna Kwaśna, Robert Kuźmiński, Anna Napierała-Filipiak, Maciej Filipiak, Katarzyna Behnke, Jolanta Behnke-Borowczyk

Investigation of Ophiostoma population infected elms in Poland

Dendrobiology 2016, vol. 76: 137-144

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.013

Full text (pdf)

Abstract: 

Dutch elm disease (DED) still occurs in Poland. Previous studies confirmed occurring O. ulmi and two subspecies of O. novo-ulmi: subsp. novo-ulmi and subsp. amerciana. In this study the population of Ophiostoma occurred in Poland was investigated. The disease incidence was investigated on elms growing in 39 locations. The pathogen’s mycelium was isolated from elm branches and twigs collected from 22 plots. The disease symptoms were noted in 5% to 35% trees. Fungi were identified based on the PCR amplification of the ITS 1/2 rDNA together with phylogenetic analysis of this region. Ophiostoma novo-ulmi was the only agent caused DED on Ulmus glabra, U. minor and U. laevis. There were no genetic diversity of O. novo-ulmi Polish population in analyzed ITS region. All kind of specific symptoms and disease intensity occurred independently on elm species and host age. Ulmus minor was infested most sever among the three elms species.

Keywords: Ophiostoma novo-ulmi, Dutch elm disease, Ulmus

 
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN