INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

77: 119-137

Ivo Králíček, Zdeněk Vacek, Stanislav Vacek, Jiří Remeš, Daniel Bulušek, Jan Král, Igor Štefančík, Tereza Putalová

Dynamics and structure of mountain autochthonous spruce-beech forests: impact of hilltop phenomenon, air pollutants and climate

Dendrobiology 2017, vol. 77: 119-137

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.077.010

Full text (pdf)

Abstract: 

Mountain forests are strongly influenced by the extreme climate, short growing season and stress from environmental pollution and lower fertility of soils. The paper analyses the effect of the environment (climate and air pollutants) on the structure, production and dynamics of autochthonous spruce-beech for­est stands in protected areas in the summit parts of the Orlické hory Mts., Czech Republic. The spatial pat­tern of tree layer was random in lower parts below the summit and aggregated under the hilltop phenom­enon on an extreme edaphic site, such as aggregated horizontal structure of natural regeneration. In most cases, the relationship between the spatial pattern of tree layer and natural regeneration was significantly negative (α = 0.05) at a smaller distance (from stem to 0.6–6.1 m) except stands under the strong hilltop phenomenon (positive effect to 2.1 m). The stand density ranged from 440 to 760 trees ha–1 and the number of natural regeneration was 4 584–6 360 recruits ha–1. Dominant height decreased with increasing influence of hilltop phenomenon (P < 0.001). The volume of live trees was 239–536 m3 ha–1. The radial growth of dominant European beech (Fagus sylvatica L.) indicated a relatively balanced long-term trend of tree-ring width in 1900–2014, but diameter increment of admixed Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) after 1978 significantly decreased (P < 0.001) and since 1998 radial increment in spruce distinctly increased. Radial growth of spruce was significantly negatively correlated with mean SO2 and NOX concentrations, especially in April (P < 0.001), but there was no effect on radial growth of beech. Air pollution had a significantly higher negative effect on radial growth of spruce on the hilltop compared to the lower part of the hill. The correlation between radial increment and temperature was stronger than in precipitation for both species in mountain areas compared to lowlands. The hilltop phenomenon significantly influenced the structure of spruce-beech mountain forests. The lowest dynamics was observed in stands in middle slope parts com­pared to summit parts of the hill.


Keywords: natural forests, biodiversity, stress factors, Fagus sylvatica, Picea abies, Orlické hory Mts.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN