INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

77: 105-117

Zoltán Attila Köbölkuti*, Endre György Tóth*, Márta Ladányi, Mária Höhn

Morphological and anatomical differentiation in peripheral Pinus sylvestris L. populations from the Carpathian region

Dendrobiology 2017, vol. 77: 105-117

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.077.009

Full text (pdf)

Abstract: 

Carpathian Scots pine populations having peripheral distribution within the species’ range are often sustained in specific types of habitats, such as peat bogs and rocky surfaces or lime consisting sandy substrates. Due to their long time adaptive processes, which involve genotypes that can be preadapted to a given selection pressure, historically isolated populations are subjects of particular interest in studies of in situ adaptation. In this study we focus on detecting the level of phenotypic differentiation based on cone morphology and needle anatomy in marginal populations of Pinus sylvestris L. in the Pannonian Basin and the Carpathian Mountains. Six cone morphological and eight needle anatomical characters were measured and four cone morphological and four needle anatomical ratios were calculated. Our results in concordance with paleobotanical data indicate a common origin of the populations from the Northern Carpathians and the Pannonian Basin. High levels of variation were observed in cone morphology. Discriminant function analysis based on the eight cone characteristics revealed clearly discernible groups of populations and indicated significant differentiation among populations growing in peat bogs and on rocky substrates. Sig­nificant differences among populations from different habitats were also revealed by comparing needle an­atomical variables. The phenotypic differentiation by habitat type based on the measured characters might be evaluated as a sign of local adaptation with detectable phenotypic patterns.


Keywords: adaptation, cone morphology, geographic differentiation, needle anatomy

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN