INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

78: 32-39

Payam Fayyaz, Roghayeh Zolfaghari, Shamsaddin Balapour

Age-dependent response to extreme Mediterranean climate in annual rings of brant’s oak (Quercus brantii Lindl.)

Dendrobiology 2017, vol. 78: 32-39

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.004

Full text (pdf)

Abstract: 

The relationship between tree-ring growth and climate in Quercus brantii, a widespread and domi­nant tree species in Zagros-Anti-Taurus Mountains, was investigated by both age-dependent and independ­ent approaches. A total number of 118 trees were sampled in a region where severe Mediterranean climate prevailed. An overall chronology plus three age-dependent chronologies of <80, 80 to 160 and >160 years old were constructed to study growth-climate relationships based on an integrated approach of principle com­ponent stepwise regression followed by complementary response function analysis. High age heterogeneity of overall chronology diminished its climatic signals and growth priority was significantly presented in the models. Biennial and triennial precipitation variations were highly related with annual tree ring growth of young and old oaks, respectively. However, hot growing season negatively affected all age-dependent chronol­ogy indices. By increasing tree ages the negative effects of warm autumn prior to growth decreased and late winter fall became a limiting climatic factor in old trees. Results of response function analysis also revealed that all oak trees from each age classes were sensitive to increasing April temperature. It’s anticipated that, regarding the trends of late frost, this species will face with many challenges in this region and similar areas.


Keywords: annual growth, climate change, drought, dendrochronology, late frost

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN