INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

78: 96-110

Arailym Kopabayeva, Kuralay Mazarzhanova, Nesibe Köse, Ünal Akkemik

Tree-ring chronologies of Pinus sylvestris from Burabai Region (Kazakhstan) and their response to climate change

Dendrobiology 2017, vol. 78: 96-110

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.010

Full text (pdf)

Abstract: 

Pinus sylvestris L. (Scots pine) is the main forest tree species in Burabai National Park. Trees here grow under continental climate conditions. There are no dendroclimatological studies based on Scots pine of this region. The purpose of this study was to find the relationships between tree-ring widths and climate. For this purpose, a total of 176 cores from 100 Scots pine trees were collected. After measuring tree-ring widths, standard chronology building methods were used, and three site chronologies were constructed. Correlation coefficients between tree-ring widths with temperature and precipitation were calculated. Pre­cipitation from October of the previous year to July of current year had a positive influence on tree-ring widths and August–September precipitation have the opposite effect. Temperature in the winter had pos­itive effect for tree-ring growth but significantly negative during summer. Effects of climate changes on tree-ring widths were observed. The variation and sensitivity of tree-ring widths increased after 1940s. An increasing trend in precipitation, temperature, and tree-ring widths were clearly observed. In conclusion, tree-rings of Scots pine in Burabai are highly sensitive to growing site conditions and are affected by climate changes.


Keywords:Dendroclimatology, Kazakhstan, Burabai, climate change

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN