INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

78: 146-156

Radosław Jagiełło, Edward Baraniak, Piotr Karolewski, Piotr Łakomy, Jolanta Behnke-Borowczyk, Urszula Walczak, Marian J. Giertych

Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum

Dendrobiology 2017, vol. 78: 146-156

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.014

Full text (pdf)

Supplementary materials (pdf)

Abstract: 

Popular in the urban environment is the horse chestnut, Aesculus hippocastanum which is suffering mainly due to the feeding of the horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella). The harmfulness of this pest is well recognized. Not much attention was put in discovering the interaction of this insect with the fungal pathogen Guignardia aesuli, the agent of leaf blotch. Host plant mediation in this particular insect-plant pathogen interaction is crucial for understanding the complexity of the horse chestnut’s current and future situation. Recognising the response of the host plant for separated and simultaneous colonisation by insect and fungus was the aim of this study. Leaf damage dynamics and phenolic compounds content (total soluble phenolic compounds – TPh, and condensed tannins – CT), and stem volume increment (SVI) of the horse chestnut saplings was considered and their relationship identified. The main hypothesis was that insect feeding and fungal infection when separated elicit a similar pattern in defence response of the host but this defence response is different when they both coexist on the same plant. Basing on crown projection area photographs sequence, foliage damage dynamics was assessed (Richard’s growth model) and protocol de­veloped. Measurements of stem volume were performed sequentially to indicate potential growth response. Through this study, it was identified that the content of phenolic compounds in leaves was higher when both pests colonized saplings in comparison with those where saplings were infested by one biotic factor. It is also documented that foliage damage dynamics was higher when only the fungal pathogen attacked plants than when it was infected by both pests. A trade-off was identified between growth and secondary metabolism. Leaf damage affected stem volume increment only in the late summer, when a high level of defoliation was observed. Simultaneous infestation by fungal and insect agents made unfavourable conditions rather for the former. How this interaction affects the latter is not covered by our results and still remains undiscovered.


Keywords: plant growth, foliage damage, leaf blotch, leaf miner, plant defence

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN